Du är känd för bidlerna du visar, inte dom du tagit