Photo2be.com

 

Datainspektionen:

En drönare är till sin natur sådan att det är svårt att begränsa användningen av kameran så att den filmar ett område som inte omfattar gator och torg eller skog och mark
De nämnda platserna är exempel på platser dit allmänheten har tillträde och då krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Om en fotograf kan begränsa drönarkameran till att enbart filma eller fotografera en enskild fastighet, är kameran däremot inte tillståndspliktig.

            http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/jag-ar-yrkesfotograf-och-fotograferar-privata-tomter-med-hjalp-av-en-dronare-behover-jag-tillstand-till-detta/