Visa objektets fördelar och  läge i förhållande till omgivningen  -    Flygfotografering - >